Terminarz Koła Seniorów

Proponowany

terminarz zebrań Koła Seniorów przy Oddziale SIMP w Lublinie

w 2022 roku

Z powodu Pandemii zebrania Koła Seniorów są zawieszone. Zebrania odbywają się tylko w nagłych sytuacjach, umawiane z 14 – dniowym wyprzedzeniem.

Zebrania odbywają się w czwartki – zawieszone

Zebrania Zarządu Koła rozpoczynają się o godzinie 14.00

Zebrania ogólne Koła rozpoczynają się o godzinie 15.00

Zebranie ogólne i Zarządu w dniu 21 maja jest planowane w plenerze. Rozpoczęcie zebrania

o godz. 10.00