Władze Oddziału

Kadencja 2022-2026 wybrane na XXIX Walnym Zgromadzeniu O/SIMP 

 

l.p. NAZWISKO I IMIĘ FUNKCJA KOŁO/SEKCJA KONTAKT

PREZYDIUM i ZARZĄD ODDZIAŁU

1. CHOJNACKI

Paweł

Prezes PZL Świdnik 662 013 835

pawel.chojnacki@leonardocompany.com

2. ŁOMŻA

Henryk

V-ce Prezes FŁT Kraśnik 607 045 229

hlomza@flt.krasnik.pl

3. ZWOLIŃSKA  Magdalena Sekretarz SIMP ODK 501 387 626

mag.zwolinska@gmail.com

4. SKOCZYLAS

Agnieszka

Skarbnik PL 662 637 286

a.skoczylas@pollub.pl

5. SOŁOPA

Władysław

Członek Prezydium Terenowe 606 710 574

wladyslaw.solopa@gmail.com

6. JANKOWSKI

Zbigniew

Członek ZO PZL Świdnik zbigniew.jankowski@leonardocompany.com
7. KOT

Jan

Członek ZO Seniorów 507 325 474

m.kot701@upcpoczta.pl

8. MATUSZAK

Jakub

Członek ZO PL 888 083 391

j.matuszak@pollub.pl

9. CHODYNKO

Małgorzata

Członek ZO SIMP ODK simpszkolenia@gmail.com
10. ZAN

Tomasz

Członek ZO PZL Świdnik 602 368 863

tomasz.zan@leonardocompany.com

11. ZLOT

Tomasz

Członek ZO SIMPTEST 728 820 239

simptest@o2.pl

12. MAZUR

Zbigniew

Członek ZO Pracowników Przemysłu Sam. i Masz. liskam@op.pl
13. SKUZA

Robert

Członek ZO PZL Świdnik
14. SZYMAŃSKI

Krzysztof

Członek ZO PZL Świdnik

Objaśnienia:

PL – Politechnika Lubelska

PPMiS – Koło Pracowników Przemysłu Samochodowego i Maszynowego

l.p. NAZWISKO I IMIĘ FUNKCJA KOŁO/SEKCJA KONTAKT
ODDZIAŁOWA KOMISJA REWIZYJNA
1. POSTRACH

Henryk

PZL Świdnik 602 198 787

henryk.postrach@leonardocompany.com

2. KŁONICA

Mariusz

PL 660 125 793

m.klonica@pollub.pl

3. PĄCZEK

Waldemar

FŁT Kraśnik wpaczek@flt.krasnik.pl
ODDZIAŁOWY SĄD KOLEŻEŃSKI
1. JAWORSKI  Włodzimierz Terenowe 691 695 815

kkwjawor@wp.pl

2. ZALESKI

Kazimierz

PL
3. ŻEGLEŃ-FALENTA

Marzena

PZL Świdnik
CZŁONKOWIE HONOROWI
1. FILIPEK

Tadeusz

—– Sekcja Poligrafów 602 697 823

filtad.lublin@gmail.com

2. GAWSKI Zbigniew —– Seniorów
3. MARSZAŁEK Julian —– PPMiS 81 741 61 07 lub 693 753 718

julian.marszalek@outlook.com

4. WEREMCZUK Józef —– Terenowe 600 225 670
DELEGACI NA XXXV WZD w Rydzynie
1. CHOJNACKI Paweł delegat
2. MAZUR Zbigniew delegat
3. SKOCZYLAS Agnieszka delegat
4. ZWOLIŃSKA Magdalena delegat
5. KŁONICA Mariusz zastępca