Władze Oddziału

Kadencja 2018-2022 wybrane na XXIX Walnym Zgromadzeniu O/SIMP w dn. 19.05.2018 r.

 

Funkcja Nazwisko i imię Koło / Sekcja Kontakt

 

PREZYDIUM ODDZIAŁU
Prezes CHOJNACKI Paweł PZL Świdnik pawel.chojnacki@leonardocompany.com
Wiceprezes ŁOMŻA Henryk FŁT Kraśnik hlomza@flt.krasnik.pl
Wiceprezes WILK Grażyna PZL Świdnik grazyna.wilk@leonardocompany.com
Wiceprezes ZALESKI Kazimierz Politechnika L. k.zaleski@pollub.pl
Sekretarz ZWOLIŃSKA Magdalena SIMP ODK sekretarz.simplublin@gmail.com
Skarbnik JAWORSKI Włodzimierz K. Terenowe kkwjawor@wp.pl
z-ca Skarbnika SKOCZYLAS Agnieszka Politechnika L. a.skoczylas@pollub.pl
Członek Prezydium MARSZAŁEK Julian KPMiS julian.marszalek@outlok.com
Członek Prezydium SOŁOPA Władysław K. Terenowe wladyslaw.solopa@gmail.com

 

ZARZĄD ODDZIAŁU
Członek ZO CHMIEL Joanna PZL Świdnik joanna.chmiel@leonardocompany.com
Członek ZO GRZYWNOWICZ Paweł PZL Świdnik pewel.grzywnowicz@leonardocompany.com
Członek ZO JANKOWSKI Zbigniew PZL Świdnik zbigniew.jankowski@leonardocompany.com
Członek ZO KOT Jan K. Seniorów m.kot721@upcpoczta.pl
Członek ZO MARTYNA Włodzimierz K. Seniorów
Członek ZO MATUSZAK Jakub Politechnika L. j.matuszak@pollub.pl
Członek ZO PĄCZEK Waldemar FŁT Kraśnik wpaczek@flt.krasnik.pl
Członek ZO SKIBA Ireneusz PZL Świdnik ireneusz.skiba@leonardocompany.com
Członek ZO ZAN Tomasz PZL Świdnik tomasz.zan@leonardocompany.com
Członek ZO ZLOT Tomasz SIMPTest simptest@o2.pl

 

Skład Komisji Rewizyjnej
Przewodniczący POSTRACH Henryk PZL Świdnik henryk.postrach@leonardocompany.com
Członek KŁONICA Mariusz Politechnika L. m.klonica@pollub.pl
Członek ŁUKOMSKI Robert FŁT Kraśnik rlukomski@flt.krasnik.pl

 

Skład Sądu Koleżeńskiego
Przewodniczący LENIK Klaudiusz Politechnika L. wz.kpt@pollub.pl
Członek FILIPEK Tadeusz S. Poligrafów simp.lublin@neostrada.pl
Członek WEREMCZUK Józef K. Terenowe poczta@weremczukagro.pl

 

Członkowie honorowi
FILIPEK Tadeusz K. Terenowe
MARSZAŁEK Julian K. Terenowe
WEREMCZUK Józef K. Terenowe
WĘGLARZ Zbigniew K. Seniorów zbig-weg@it-net.pl

 

Delegaci na WZD SIMP
CHOJNACKI Paweł K. Seniorów
ŁOMŻA Henryk K. Seniorów
WILK Grażyna K. Seniorów
ZWOLIŃSKA Magdalena K. Seniorów
SKOCZYLAS Agnieszka K. Seniorów
MAZUR Zbigniew K. Seniorów liskam@op.pl
oraz
Członkowie honorowi