Koła / Sekcje

Zestawienie KÓŁ i Sekcji NT SIMP w Oddziale SIMP w Lublinie

(wg stanu na dzień 31 grudnia 2022 r.)

L.p. Nazwa Koła/Sekcji NT lub Towarzystwa SIMP Rok założenia Liczba członków
1. Koło Zakładowe SIMP przy  PZL- Świdnik S.A 1952 147
2. Koło Zakładowe SIMP przy FŁT w Kraśniku 1950 15
3. Koło Uczelniane SIMP  przy Politechnice Lubelskiej 1965 46
4. Koło Seniorów O/SIMP w Lublinie 1983 18
5. Koło SIMP Pracowników Przemysłu Maszynowego i Samochodowego 2002 32
6. Koło Terenowe SIMP w Lublinie 1994 26
7. Koło SIMP  Sekcja Radiestezji i Ochrony Środowiska 1985 15
8. Koło SIMP przy ODK -Mechanika- w Lublinie 2010 22
9. Koło SIMP przy Ośrodku Ocen Zgodności i Rzeczoznawstwa SIMPTEST Lublin 30
L.p. Nazwa Sekcji NT lub Towarzystwa O/SIMP* Rok założenia Liczba członków
1. Towarzystwo Rzeczoznawców Majątkowych SIMP O/R w Lublinie 2006 31
2. Polskie Towarzystwo Inżynierów Motoryzacji SIMP O/R w Lublinie 2006 31
3. Towarzystwo N.T. Obrabiarek i Narzędzi  1954  14
4. Lubelskie Towarzystwo Historii Przemysłu SIMP  2013 27

*) W ww. wykazie nie ujęto Sekcji N.T., które są jednocześnie Kołami Terenowymi i zostały wyszczególnione w Wykazie Kół Oddziału SIMP w Lublinie.