Koła / Sekcje

Zestawienie KÓŁ i Sekcji NT SIMP w Oddziale SIMP w Lublinie

(wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 r.)

L.p. Nazwa Koła/Sekcji NT lub Towarzystwa SIMP Rok założenia Liczba członków Prezes
1. Koło Zakładowe SIMP przy Leonardo Helicopters PZL- Świdnik 1952 197 Mgr inż. Grażyna WILK
2. Koło Zakładowe SIMP przy FŁT w Kraśniku 1950 32 Inż. Henryk ŁOMŻA
3. Koło Uczelniane SIMP Politechniki Lubelskiej 1965 72 Dr hab. inż. prof. PL Kazimierz ZALESKI
4. Koło Seniorów O/SIMP w Lublinie 1983 33 Inż. Jan KOT
5. Koło Pracowników Przemysłu Maszynowego i Samochodowego 2002 34 Dr inż. Julian MARSZAŁEK
6. Koło Terenowe SIMP w Lublinie 1994 24 Inż. Włodzimierz JAWORSKI
7. Koło SIMP Sekcji Ochrony Środowiska i Radiestezji w Lublinie 1985 42 Inż. Waldemar BORNY
8. Koło ODK SIMP „Mechanika” 2010 22 Magdalena ZWOLIŃSKA
9. Koło Terenowe Sekcji Poligrafów SIMP 1954 12 Mgr inż. Tadeusz FILIPEK
10. Koło SIMPTEST Lublin 1984 23 Mgr Tomasz ZLOT
11. Koło Terenowe SIMP w Dęblinie 2002 10 Mgr inż. Tomasz JAŚKOWSKI
Ogółem 502
L.p. Nazwa Sekcji NT lub Towarzystwa O/SIMP* Rok założenia Liczba członków Prezes
1. Towarzystwo Rzeczoznawców Majątkowych SIMP 2006 26 Inż. Zbigniew MAZUR
2. Towarzystwo Polskich Inżynierów Motoryzacji 2006 20 Inż. Józef KRZESZOWIEC
3. Towarzystwo Polskich Inżynierów Lotnictwa  1968  160 Dr inż. Paweł CHOJNACKI
4. Towarzystwo N.T. Obrabiarek i Narzędzi  1954  13 Dr hab. inż. prof. PL Jerzy LIPSKI
5. Lubelskie Towarzystwo Historii Przemysłu SIMP  2013 20 Dr hab. inż. prof. PL Kazimierz Zaleski

*) W ww. wykazie nie ujęto Sekcji N.T., które są jednocześnie Kołami Terenowymi i zostały wyszczególnione w Wykazie Kół Oddziału SIMP w Lublinie.