SIMP Oddział w Lublinie


Strona główna :: Działalność :: Aktualności :: Ogłoszenia i komunikaty

Charakterystyka oddziału

Strona główna
Władze oddziału
Struktura organizacyjna
Jednostki organizacyjne
Historia oddziału

Działalność dodatkowa

Agendy gospodarcze
Rzeczoznawcy SIMP
Ogłoszenia i komunikaty

Aktualności:

Plan Pracy ZO SIMP na II półrocze 2016 r.
więcej >>Charakterystyka oddziału

HISTORIA ODDZIAŁU SIMP w LUBLINIE

Działalność Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich na Lubelszczyźnie rozpoczęła się w styczniu 1950r. W tym czasie powstały pierwsze Koła SIMP przy KFWM Kraśnik, a następnie WSK Świdnik, które bezpośrednio podlegały ZG SIMP w Warszawie. Oddział SIMP w Lublinie został powołany 24.08.1950r. na Walnym Zebraniu Organizacyjnym. Pierwszym prezesem O/SIMP w Lublinie został wybrany mgr inż. Kazimierz Gielewski, ówczesny dyrektor naczelny FSC Lublin.
Po przyłączeniu się do Oddziału SIMP w Lublinie Kół SIMP z Kraśnika i Świdnika, co nastąpiło na V Walnym Zebraniu Delegatów w dn. 21.03.1954, działalność Oddziału objęła swoim zasięgiem całe województwo lubelskie. Prezesem Oddziału Wojewódzkiego SIMP w Lublinie został wybrany inż. Jerzy Napiórkowski - naczelny inż. FSC Lublin. W tym czasie OW SIMP liczył już 1184 członków, w tym 512 spoza Lublina.
W latach 1957-1960 zgodnie z zaleceniami ZG SIMP i nowym Statutem SIMP dokonano weryfikacji członków SIMP. W jej wyniku OW SIMP w Lublinie na koniec 1960r. liczył 661 członków, zgrupowanych w 19 Kołach Zakładowych SIMP. W tym czasie rozpoczęły również działalność pierwsze w Oddziale lubelskim trzy sekcje naukowo-techniczne t.j.: Sekcja Przeróbki Plastycznej, Sekcja Przemysłu Drzewnego i Sekcja Poligrafów. Funkcję przewodniczącego OW SIMP w Lublinie od r.1956 do 1963 pełnił ówczesny dyrektor Lubelskiej Drukarni Prasowej - Władysław Jakubowski, późniejszy Sekretarz OW NOT w Lublinie. Działalność O/SIMP w pierwszym okresie działalności koncentrowała się głównie na prowadzeniu intensywnej akcji szkoleniowo-odczytowej, współpracy z przemysłem, a także inicjatywami dotyczącymi budowy Domu Technika NOT w Lublinie i utworzeniu Wyższej Szkoły Inżynierskiej.
XIII Walne Zgromadzenie Delegatów OW SIMP w 1963r. po raz pierwszy odbyło się w nowowybudowanym Domu Technika NOT w Lublinie, a nowym przewodniczącym Oddziału został wybrany rektor WSInż. w Lublinie - mgr inż. Stanisław Podkowa. Od tego czasu nastąpił znaczny rozwój OW SIMP, który na koniec 1965r. liczył już 1050 członków, zrzeszonych w 25 Kołach SIMP, w tym 2 Kołach Uczelnianych przy WSInż. i Akademii Rolniczej.

Następna strona >>