SIMP Oddział w Lublinie


Strona główna :: Działalność :: Aktualności :: Ogłoszenia i komunikaty

Charakterystyka oddziału

Strona główna
Władze oddziału
Struktura organizacyjna
Jednostki organizacyjne
Historia oddziału

Działalność dodatkowa

Agendy gospodarcze
Rzeczoznawcy SIMP
Ogłoszenia i komunikaty

Aktualności:

Plan Pracy ZO SIMP na II półrocze 2016 r.
więcej >>Działalność dodatkowa

AGENDY GOSPODARCZE SIMP:

Dom Mechanika SIMP

Dom Mechanika - logo 20-079 Lublin, ul.Chmielna 2a
tel. (0-81) 53-273-96
simp.lublin@neostrada.pl
Dyrektor: mgr inż. Tadeusz Filipek, tel.k. 602697823
Księgowa: Krystyna Roczon, tel.k. 601 914 652

Celem agendy jest administrowanie Domem Mechanika oraz kontynuowanie jego dalszej adaptacji. Aktualnie w budynku Domu Mechanika mają swoje siedziby : Zarząd Oddziału SIMP w Lublinie, ODK SIMP „Mechanika”, OZiRU „SIMPTEST”, Oddział Regionalny Związku Zawodowego Inżynierów i Techników oraz 7 innych firm wynajmujących pomieszczenie dla prowadzenia swojej działalności.
Do całkowitego zakończenia adaptacji Domu Mechanika pozostało wykończenie IV piętra oraz zakup i zainstalowanie windy osobowej. W budynku znajduje sie sala szkoleniowo-konferencyjna, w której odbywają się zebrania i posiedzenia Zarządu Oddziału i Prezydium ZO SIMP oraz Kół i Sekcji działających przy O/SIMP w Lublinie. Agenda zatrudnia 5 osób i podlega bezpośrednio Zarządowi Głównemu SIMP.

Ośrodek Doskonalenia Kadr SIMP „ MECHANIKA”

Ośrodek Doskonalenia Kadr - logo 20-079 Lublin, ul. Chmielna 2a
tel. (0-81) 532-83-89 ; (0-81) 532-21-93
http://www.szkolenialublin.pl
simp@computer.lublin.pl
Dyrektor: Magdalena Zwolińska


Agenda zatrudnia 5 pracowników i związana jest z ZG SIMP umową franszyzy. Działalność agendy koncentruje sie głównie na organizacji szkoleń, kursów i konferencji naukowo-technicznych. Przy Ośrodku działa Komisja Egzaminacyjna, sprawdzająca kwalifikacje osób sprawujących dozór i prowadzących eksploatację urządzeń elektroenergetycznych. Ośrodek dysponuje wypróbowaną kadrą wykładowców SIMP. Ośrodek posiada bogatą tradycję, działa nieprzerwanie od r. 1973. Aktualnie zajmuje drugie miejsce w rankingu 60 firm franszyzowych działających w ramach ZG SIMP.

Ośrodek Ocen Zgodności i Rzeczozawstwa

SIMPTEST - logo 20-079 Lublin, ul. Chmielna 2a
tel. (0-81) 532-13-61
Dyrektor: mgr Tomasz Zlot
Ośrodek lubelski SIMPTEST jest agendą gospodarczą Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich, która prowadzi swoją działalność w nieprzerwany sposób od ponad 30 lat. Skupiamy wysokiej klasy rzeczoznawców, dzięki czemu możemy zaproponować Państwu szeroki wachlarz usług:

- OCENA ZGODNOŚCI WYROBÓW z wymaganiami Dyrektyw UE (CE), Polskich Norm i minimalnych wymagań
- PROJEKTOWANIE I WDRAŻANIE SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA
- WYCENA WARTOŚCI MASZYN I URZĄDZEŃ różnych branż
- WYCENA WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH
- OPINIE O INNOWACYJNOŚCI PROJEKTÓW, TECHNOLOGII
- EKSPERTYZY TECHNICZNE
- OCENA STANU TECHNICZNEGO maszyn, urządzeń, środków transportu

- Konsultacje i szkolenia w zakresie opracowania i wdrażania Zakładowej Kontroli Produkcji (ZKP) w firmach produkujących wyroby budowlane
- Tłumaczenia tekstów technicznych
- Projektowanie i wykonawstwo konstrukcji prototypowych
- Ultradźwiękowe pomiary grubości blach zbiorników i kominów

Posiadamy bogate referencje od klientów z całego kraju. Oferujemy atrakcyjne ceny i krótkie terminy realizacji..;

Ośrodek Rzeczoznawstwa SIMP - ZORPOT

ZORPOT - logo 20-950 Lublin, ul. Unicka 4
tel.k. 507 016 463
Dyrektor: mgr inż. Zbigniew Mazur


Agenda działa na zasadach umowy franszyzy z ZG SIMP i zajmuje się głównie wykonywaniem ekspertyz technicznych z zakresu mechaniki, a także wyceną maszyn, urządzeń i środków transportowych. Agenda współpracuje z wieloma rzeczoznawcami SIMP w specjalnościach będących zakresem jej działalności. Agenda kontynuuje tradycje poprzedniego ZORPOT-u Lublin, powstałego już w r. 1973.

Autozbyt Lublin

20-481 Lublin, ul. K. Olszewskiego 11
tel./fax (0-81) 744 02 32, tel.k. 601 827 585
azbyt@sk8.pl
Dyrektor: inż. Tomasz Krajewski

Firma działa na zasadach umowy franszyzy z ZG SIMP. Przedmiotem działalności firmy są oceny techniczne i wyceny samochodów i środków transportowych. Firma istnieje od r. 2003 i współpracuje z grupą rzeczoznawców SIMP z tego zakresu.

KOMIS - GIEŁDA s.c. - Jerzy Baranowski - Lublin

AUTO - TAG - Tomasz Wójcik - Biała Podlaska